2.png

Zachodnia Obwodnica Zielonek

TW Przetarg28 sierpnia 2019 r. ogłoszony został przetarg na fragment tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli część zachodniej obwodnicy Zielonek. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 będzie wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Przetarg prowadzi ZDW. Droga połączy ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach. Długość dwujezdniowej drogi klasy G to 2,2 km

Przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Do wykonania jest m.in. kompletna dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a także roboty budowlane - powstanie dwujezdniowej drogi klasy G (po dwa pasy ruchu dla każdego z kierunków jazdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czas na złożenie ofert mija 1 października 2019 r. Zadanie ma być gotowe do 30 czerwca 2023 roku. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Przetarg na budowę odcinka Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek

Na prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie publikujemy zawiadomienie informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794" WEJDŹ

Na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie publikujemy obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794" WEJDŹ 

Z inicjatywy Gminy Zielonki 28 listopada (środa) o godz. 18:30 w Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Zielonkach ul. Galicyjska 17A odbędzie się spotkanie mające na celu ułatwienie mieszkańcom możliwości zapoznania się z koncepcją przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794", którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Koncepcję przedstawią projektanci działający na zlecenie ZDW.

Porządek spotkania:

1. Wprowadzenie – wójt gminy Zielonki Bogusław Król

2. Prezentacja koncepcji nowej trasy wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek

3. Pytania, wnioski

Przypominamy, że przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794", dla której inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W terminie do 29 listopada można składać uwagi i wnioski w tej sprawie do Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Link do dokumentacji