Obwieszczenie o wydaniu decyzji, w której orzeczono na rzecz Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z siedzibą ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice  o pozwoleniu wodnoprawnym na:
„- wykonanie wylotu W2  z kanału deszczowego KD2 do potoku Garliczka, wraz z umocnieniem dna i  skarp,
- wykonanie wylotu W1 z kanału deszczowego KD1 do rowu, wraz z umocnieniem dna i skarp,
- budowę rowu drogowego w km 0+007,95 - 0+015,86 wlotu S i  w 0+0,001 - 014,92 wlotu N,
- likwidację przepustu 500 w km 0+014,92 wlotu N,
- przebudowę rowu drogowego w km 0+056,91 wlotu  S do 0+069,00 wlotu N,
- wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych poprzez: wylot W1, wylot W2, w miejscu zakończenia      
  przykanalika w skarpie rowu oznaczonym jako W3 w m. Zielonki, obręb Garlica Duchowna” - POBIERZ PLIK