2.png

E-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu, to dobry pomysł na rozszerzenie oferty wolontariatu pracowniczego - nie tylko podczas pandemii! Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest e-wolontariat i jakie zadania mogą wykonywać w jego ramach pracownicy, weź udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Fundację Dobra Sieć, który odbędzie się 27 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej: Fundacja Dobra Sieć zaprasza na bezpłatny webinar “E-wolontariat pracowniczy”

MODRPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na: szkolenie
„Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”
Cena kursu 100 zł (jednodniowe dla przedłużających uprawnienia)
                   120 zł  (dwudniowe dla występujących o uprawnienia po raz pierwszy)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do stosowania oprysków środkami chemicznymi (zaświadczenie ważne 5 lat)

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą  w Urzędzie Gminy Zielonki  tel: /012/ 285-08-50 wew. 206 lub u doradcy tel. 600-353-996 w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.
O terminie  i miejscu szkolenia Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !       

ORGANIZATORZY

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi już X nabór do projektu „Gotuj po hiszpańsku II” w ramach Funduszu Europejskiego.
Zapraszamy osoby: w wieku 18-35 lat, zamieszkałe w Małopolsce, nieuczące się, pozostające bez pracy.

Czytaj więcej: Gotuj po hiszpańsku z nami!