Aktywny samorzadW 2019 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” został rozszerzony o dodatkowe zadania. Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe zasady dotyczące programu dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20,30-137 Kraków oraz na stronie internetowej PCPR : www.pcpr.powiat.krakow.pl i stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  

Aktywny samorzad 2

 

kucharzRekrutacja do VI edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”. Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do VI edycji „Gotuj po hiszpańsku II”, projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii.
Zapraszamy:
-  osoby w wieku 18-35 lat
- osoby bezrobotne
- osoby bierne zawodowo
- osoby zamieszkałe w Małopolsce

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Czytaj więcej: Informacja o naborze do VI edycji projektu "Gotuj po hiszpańsku II"

Urząd Gminy Zielonki na podstawie pisma Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 28.02.2019 r. informuje o obowiązku:
    • rejestracji działalności rolniczej;
    • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców miękkich na etapie produkcji pierwotnej wśród producentów owoców miękkich.
Ponadto przypomina się informacje w sprawie rolniczego handlu detalicznego.
Szczegółowe informacje w pliku do pobrania TUTAJ