Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

logo fdpaUrząd Gminy Zielonki informuje, iż Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj więcej: X edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację drogi dla inwestycji pn Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156 K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego -  WEJDŹ  

Wójt Gminy Zielonki zawiadamia, że w dniu 08.03.2018 r wydał postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:"Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu drogowego w m. Węgrzce w/c drogi krajowej nr 7 w km 657+208" -  WEJDŹ 

Zawiadomienie Wójta Gminy Zielonki o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu drogowego w m. Węgrzce w/c drogi krajowej nr 7 w km 657+208" - WEJDŹ