3.png

wotJedynym odstępstwem od przyjętych rozwiązań organizacyjnych była obecność wyjątkowego gościa, weterana II wojny światowej - mjr Janusza Kamockiego
pps. „Mamut”. Nasz bohater od listopada 1942 r. był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny aresztowany w sierpniu 1962 r. przez Wydział Śledczy Służby Bezpieczeństwa oraz osadzony na rok w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej „Mamut” został mianowany na stopień podpułkownika. Uroczyste wręczenie aktu mianowania nastąpiło podczas przysięgi wojskowej żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Czytaj więcej: Podpułkownik „MAMUT”

ProduktPolskiMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię „Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. Znaczenia świadomych decyzji zakupowych. Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania.

Czytaj więcej: Kampania „Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Czytaj więcej: Komunikat Kierownika Krakowskiego Biura Powiatowego ARiMR w sprawie silnych opadów deszczu...