Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 6 marca 2018 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. "Lato w Korzkwi 2018". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 450) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie pn. "Lato w Korzkwi 2018" – pobierz plik (*.pdf)

z poważaniem
Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Ankiety zostały rozesłane do organizacji pozarządowych ujętych w wykazie Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki w dniu 8 stycznia 2018 roku. Informacja   o ankietach została również umieszczona na głównej stronie internetowej Gminy oraz w zakładce organizacje pozarządowe – ogłoszenia. Organizacje pozarządowe zostały poproszone o wypełnienie ankiet i ich odesłanie do dnia 23 stycznia 2018 roku. W powyższym terminie wpłynęło łącznie 8 ankiet od organizacji pozarządowych

Czytaj więcej: Informacja nt. ankiet otrzymanych od organizacji pozarządowych w styczniu 2018 roku

Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2018 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. "Z Miłości do ... Muzyki".  Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej "Z Miłości do ... Muzyki" -pobierz plik (*.pdf) 

Sekretarz Gminy Zielonki
(-) Beata Potoniec