Informujemy, że Zarządzeniem nr 168/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Zielonki  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2018”. - pobierz plik (*.pdf)  
Załącznik nr 1 - pobierz plik  

Informujemy, że Zarządzeniem nr 138/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Wójt Gminy Zielonki  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Obchody upamiętniające 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Zielonki"
Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf) 

 

 

 

Informujemy, że Zarządzeniem nr 204/2017 Wójt Gminy Zielonki rozstrzygnął II nabór otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych". Poniżej przedmiotowe zarządzenie.
Zarządzenie nr 204/2017 – WEJDŻ 

 

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia I naboru ofert do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych", Wójt Gminy Zielonki zamierza zawrzeć umowy z 4 oferentami na łączną kwotę wynoszącą do 28 581,57 zł.

Czytaj więcej: “II nabór do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn....

Informujemy, że Wójt Gminy Zielonki rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn "dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze żródeł pozagminnych" - WEJDŹ