1.png

Pólnocna Obwodnica Krakowa

Wojewoda małopolski zawiadomił o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z 31 stycznia 2020 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34.
W związku z powyższym informuje się o:
– przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
– zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, w Wydziale Infrastruktury.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 39 21 655, fax. 12 3921917, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w terminie od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
Więcej informacji

polnocna

10 lipca 2020 roku symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę Północnej obwodnicy Krakowa. Informacji związanych z inwestycją udziela firma  Gulermak pod numerem telefonu 785-111-306.
Zadanie realizowane jest na terenie Krakowa, gminy Zielonki i Wielka Wieś przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Przypomnijmy, że umowę na zaprojektowanie i budowę Północnej Obwodnicy Krakowa podpisano 13 listopada 2018 r. z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Koszt zadania to 1 427 968 500 zł. Na przygotowanie projektu, wybudowanie drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonawca ma 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Wykonawca inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S52 odcinek Północna Obwodnica Krakowa: Węzeł Modlnica - Węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)” informuje o wprowadzeniu od 22 września 2020 roku czasowej zmiany organizacji ruchu na ul. Do Prochowni w Węgrzcach. W tym dniu od godziny 9.00 droga zostanie zamknięta dla ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.
Zawiadomienie o czasowej zmianie organizacji ruchu - pobierz plik
Projekt czasowej zmiany  organizacji ruchu - pobierz plik 

S52 09.09.2020Wykonawca S52 Północnej Obwodnicy Krakowa zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej w Bosutowie na podstawie projektu etapami kolejno:

I etap: planowana data wprowadzenia: 09.09.2020 r., utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h, brak możliwości przejścia pieszych po stronie zachodniej,

II etap: planowana data wprowadzenia: 10.09.2020 r., utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h, brak możliwości przejścia pieszych po stronie wschodniej,              

III etap: planowana data wprowadzenia: 11.09.2020 r., utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h.

Przewidywany termin zakończenia tymczasowej organizacji ruchu: lipiec 2023 r.

Schemat do pobrania: link.