Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Zagrożenie powodziowe

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018
Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie).

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:4  

Jak się zachować w czasie powodzi:

http://krakow.pl/start/200410,artykul,jak_sie_zachowac_w_czasie_powodzi.html

Postępowanie przed, po i w czasie powodzi:

https://strazacki.pl/szkolenia/postepowanie-przed-po-i-w-czasie-powodzi

Postępowanie przed, po i w czasie powodzi:

https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=83465&wer=0&new=t&mode=shw

Sanepid radzi, jak zadbać o zdrowie podczas powodzi:

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/sanepid-radzi-jak-zadbac-o-zdrowie-podczas-powodzi,2873406,art,t,id,tm.html

Gmina Zielonki wraz z gminą Michałowice zakupiły cztery wodowskazy monitorujące poziom wody w rzekach, trzy zostały zamontowane na rzece Dłubni a jeden na Prądniku. Korzystając ze strony internetowej: www.zielonki.prospect.pl będzie można sprawdzić aktualny stan wody na rzece i porównać ze stanem z poprzednich dni. Wodowskazy zamontowano powyżej gminy, tak aby ich odczyt traktować jako ostrzeżenie przed ewentualną falą powodziową.

W związku z powtarzającymi się intensywnymi opadami deszczu bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan lokalnych wód, ponieważ mogą one powodować okresowe podtopienia posesji.

Zagrożenia i powstałe podtopienia należy zgłaszać pod niżej podanymi numerami telefonów:

OSP - Jan Palimąka - 606 99 73 34,

Straż Pożarna - 998 (alarmowy).

ZGŁASZANIE SZKÓD POWSTAŁYCH PO POWODZI PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW: 

Pan Roman Majewski - 12 2850 850 wew. 112 - interwencje drogowe
Pan Jarosław Smok - 12 2850 850 wew. 113 - interwencje drogowe

Pan Wiesław Borek – 12 2850 850 wew. 304
Pan Marcin Sikora -12 2850 850 wew. 202

Pani Anna Jednaka - 12 2850 850 wew. 206

Wszystkie zgromadzone informacje nt. zaistniałych szkód zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Informacje dla powodzian nt:
- odkażania wody w studniach,
- postępowania z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową,
- postępowania z żywnością po zalaniu falą powodziową,
- zapobiegania chorobom zakaźnym,
- zwalczania szkodliwych i uciążliwych owadów udostępnia:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php 
 lub pod numerem telefonu 12 644-91-33 w.113 - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie Sekcja Monitoringu Wody.

W załączeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w sprawie stanu sanitarno - epidemiologicznego na terenach zagrożonych powodzią - pobierz plik (*.pdf)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski składane do Urzędu Gminy o pomoc w związku z poniesionymi stratami w gospodarstwie domowym ( budynku mieszkalnym, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) rozpatrywane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach na podstawie ogólnych zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zmianami).

Pomoc może być adresowana do osób i rodzin, które w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.
Powyższa forma wsparcia przeznaczona jest na pierwszą pomoc i nie może być traktowana jako forma odszkodowania czy refundacji za straty poniesione w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Celem dopełnienia procedury rozpatrywania wniosków, do osób które zgłosiły szkody zgłosi się pracownik socjalny GOPS, który przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy. Do wywiadu wymagane będą dokumenty: zaświadczenia o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki emerytur lub rent), oświadczenie o stanie majątkowym oraz inne dokumenty mające wpływ na przyznanie lub odmowę pomocy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach