5.png

Biuletyn

Telefony alarmowe (sytuacje kryzysowe)

1. Pogotowie Ratunkowe

2. Komisariat Policji w Zielonkach

3. Straż Pożarna

4. Lekarze i stomatolodzy

5. Pogotowie gazowe

6. Pogotowie Energetyczne

7. Awaria wodociągu, sieci kanalizacyjnej 

8. Informacja o planowanych wyłączeniach prądu i awariach

9. Awaria oświetlenia ulicznego

10. Skażenie wody i środowiska

11. Bezdomne zwierzę lub zwierzę podejrzane o wściekliznę

12. Zagrożenie zawaleniem budynku

1. Gabinety weterynaryjne

2. MPK – rozkład jazdy autobusów

3. Zakłócenia w komunikacji MPK

4. Telekomunikacja

5. Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

7. Utrzymanie, odśnieżanie dróg

8. Zarządcy dróg

Administracja

1. Małopolski Urząd Wojewódzki

2. Starostwo Powiatowe w Krakowie

3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

5. Urzędy i Izby Skarbowe

6. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Parafie i Stowarzyszenia

1. Parafie

2. Kluby Sportowe

3. Koła Gospodyń wiejskich

4. Świetlice środowiskowe

5. Stowarzyszenia 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Zielonki

1. Apteki

2. Banki

3. Gastronomia

4. Kancelarie notarialne

5. Miejsca noclegowe

6. Sale na wynajem

7. Placówki pocztowe

8. Firmy wywożące ścieki

9. Koła łowieckie

Inne:

1. Niepubliczne placówki oświatowe

2. GS „Samopomoc Chłopska”

3. DPS Batowice

4. DPS Owczary