Ochrona zdrowia

wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
lekarze ogółem 7 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6
na 10 tys. ludności 5,9 4,9 4,0 3,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9  3,9
lekarze dentyści ogółem 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2  2
na 10 tys. ludności 3,4 3,3 2,4 2,4 2,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,35 1,33 1,3  1,3
apteki ogółem 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3  3
liczba ludności na 1 aptekę w tys. 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 4,5 4,7 4,8 3,7 5,0 5,0  5,0
przychodnie i ośrodki zdrowia 4 4 3 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8  8