8.png

Projekty zrealizowane POIŚ

pois[1]

 


Tytuł projektu:  Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka
Nazwa działania:  Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM
Nr projektu:  POIIS.01.01.00-00-064/08
Wartość całkowita projektu:  32.783.878,05 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych:   17.225.445,59 zł
Udział własny beneficjenta:  15.558.432,46 zł
Czas realizacji projektu:  Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2008 roku do marca 2011 (roboty budowlane). Okres kwalifikowania wydatków zakończył się we wrześniu 2011 roku. Obecnie trwa rozliczanie projektu. Końcem 2011 roku złożony został wniosek o płatność końcową. Według stanu na 24.07.2012 roku zyskano refundację w wysokości 15.018.762,61 zł.
Cel główny projektu:  Głównym (bezpośrednim) celem projektu jest wyposażenie Gminy Zielonki należącej do aglomeracji Kraków (zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 8/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków o łącznej liczbie RLM = 1 700 000) w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i oczyszczanie w niej docelowo 98% ścieków. Realizacja celu bezpośredniego umożliwi osiągnięcie celów pośrednich, którymi są:
- poprawa warunków życia mieszkańców;
- poprawa stanu środowiska wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego,
- wzrost atrakcyjności terenu Gminy Zielonki;
- zwiększenie ruchu turystycznego.
Opis projektu:  Zakres rzeczowy Projektu obejmował budowę ponad 50  km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do około 700 gospodarstw domowych oraz siedmioma pompowniami ściekowymi. Bezpośrednio po realizacji inwestycji możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej uzyskało ponad 7000 osób. Obszar projektu to miejscowości Owczary, Bibice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Trojanowice, Garliczka, Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Dziekanowice oraz Batowice.
W efekcie, po zakończeniu realizacji Projektu, Gmina Zielonki przekroczyła poziom 70 % skanalizowania.
Całość ścieków z wybudowanego w ramach Projektu systemu kanalizacyjnego, płynie do istniejących i rozbudowywanych aktualnie sieci kanalizacyjnych w Krakowie, na podstawie porozumień Gminy Zielonki z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie.

  Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka
Nazwa działania:  Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM
Nr projektu:  POIIS.01.01.00-00-064/08
Wartość całkowita projektu:  32.783.878,05 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych:   17.225.445,59 zł
Udział własny beneficjenta:  15.558.432,46 zł
Czas realizacji projektu:  Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2008 roku do marca 2011 (roboty budowlane). Okres kwalifikowania wydatków zakończył się we wrześniu 2011 roku. Obecnie trwa rozliczanie projektu. Końcem 2011 roku złożony został wniosek o płatność końcową. Według stanu na 24.07.2012 roku zyskano refundację w wysokości 15.018.762,61 zł.
Cel główny projektu:  Głównym (bezpośrednim) celem projektu jest wyposażenie Gminy Zielonki należącej do aglomeracji Kraków (zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 8/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków o łącznej liczbie RLM = 1 700 000) w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i oczyszczanie w niej docelowo 98% ścieków. Realizacja celu bezpośredniego umożliwi osiągnięcie celów pośrednich, którymi są:
- poprawa warunków życia mieszkańców;
- poprawa stanu środowiska wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego,
- wzrost atrakcyjności terenu Gminy Zielonki;
- zwiększenie ruchu turystycznego.
Opis projektu:  Zakres rzeczowy Projektu obejmował budowę ponad 50  km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do około 700 gospodarstw domowych oraz siedmioma pompowniami ściekowymi. Bezpośrednio po realizacji inwestycji możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej uzyskało ponad 7000 osób. Obszar projektu to miejscowości Owczary, Bibice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Trojanowice, Garliczka, Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Dziekanowice oraz Batowice.
W efekcie, po zakończeniu realizacji Projektu, Gmina Zielonki przekroczyła poziom 70 % skanalizowania.
Całość ścieków z wybudowanego w ramach Projektu systemu kanalizacyjnego, płynie do istniejących i rozbudowywanych aktualnie sieci kanalizacyjnych w Krakowie, na podstawie porozumień Gminy Zielonki z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie.

Zapraszamy do oglądnięcia filmu nt. realizacji inwestycji, który znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - http://www.podcasttv.pl/wfos/78-Gospodarka+%C5%9Bciekowa+Gminy+Zielonki+-+kanalizacja+w+zlewniach+rzek+Pr%C4%85dnik%2C+Bibiczanka+i+Rozrywka.html

  Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka
Nazwa działania:  Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM
Nr projektu:  POIIS.01.01.00-00-064/08
Wartość całkowita projektu:  32.783.878,05 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych:   17.225.445,59 zł
Udział własny beneficjenta:  15.558.432,46 zł
Czas realizacji projektu:  Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2008 roku do marca 2011 (roboty budowlane). Okres kwalifikowania wydatków zakończył się we wrześniu 2011 roku. Obecnie trwa rozliczanie projektu. Końcem 2011 roku złożony został wniosek o płatność końcową. Według stanu na 24.07.2012 roku zyskano refundację w wysokości 15.018.762,61 zł.
Cel główny projektu:  Głównym (bezpośrednim) celem projektu jest wyposażenie Gminy Zielonki należącej do aglomeracji Kraków (zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 8/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków o łącznej liczbie RLM = 1 700 000) w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i oczyszczanie w niej docelowo 98% ścieków. Realizacja celu bezpośredniego umożliwi osiągnięcie celów pośrednich, którymi są:
- poprawa warunków życia mieszkańców;
- poprawa stanu środowiska wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego,
- wzrost atrakcyjności terenu Gminy Zielonki;
- zwiększenie ruchu turystycznego.
Opis projektu:  Zakres rzeczowy Projektu obejmował budowę ponad 50  km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do około 700 gospodarstw domowych oraz siedmioma pompowniami ściekowymi. Bezpośrednio po realizacji inwestycji możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej uzyskało ponad 7000 osób. Obszar projektu to miejscowości Owczary, Bibice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Trojanowice, Garliczka, Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Dziekanowice oraz Batowice.
W efekcie, po zakończeniu realizacji Projektu, Gmina Zielonki przekroczyła poziom 70 % skanalizowania.
Całość ścieków z wybudowanego w ramach Projektu systemu kanalizacyjnego, płynie do istniejących i rozbudowywanych aktualnie sieci kanalizacyjnych w Krakowie, na podstawie porozumień Gminy Zielonki z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie.

Zapraszamy do oglądnięcia filmu nt. realizacji inwestycji, który znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - http://www.podcasttv.pl/wfos/78-Gospodarka+%C5%9Bciekowa+Gminy+Zielonki+-+kanalizacja+w+zlewniach+rzek+Pr%C4%85dnik%2C+Bibiczanka+i+Rozrywka.html

 

img_0663

 

 

 

img_0508

 

 

 

obraz 007

 

 

 

p1020390