3.png

Uchwały Podatkowe
- UCHWAŁA NR XI/93/2019  (pobierz plik *.pdf)  Rady Gminy Zielonki z dnia 10 października 2019 roku w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
- UCHWAŁA NR XII/103/2019  (pobierz plik *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- UCHWAŁA NR XXIII/78/2016 (pobierz plik *.pdf)  Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- UCHWAŁA NR XII/77/2015 (pobierz plik - *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- UCHWAŁA NR XVII/71/2020  (pobierz plik *.pdf)  Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/79/2016 Rady Gminy Zielonki w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Uchwały dotyczące inkasa: 

UCHWAŁA NR XXXV/2/2018 (pobierz plik - *.pdf)  Rady Gminy Zielonki z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso