3.png

Aktualności

W związku z pandemią koronawirusa, z dniem 16 marca 2020 r. wstrzymana zostaje kwalifikacja wojskowa.  Wszystkie wezwania wydane przez Wójta Gminy Zielonki, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej tracą ważność.  Prosimy o rozpowszechnienie informacji szczególnie wśród mężczyzn rocznika 2001.

Bibice B26 marca wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Bibicach zamierza rozpocząć roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Sezamkową. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym w godzinach od 7.00-15.00 oraz całkowitym zamknięciem drogi w dniu asfaltowania 30.03.2020 r. (poniedziałek). Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-066 / 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Drodzy Mieszkańcy z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID-19 informujemy, że od 24.03.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach uruchomił adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na który osoby oczekujące pomocy mogą przesyłać swoje wnioski.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdującymi się na terenie danego województwa: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych. W związku z powyższym dyżur w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach pod wskazanym na platformie numerem telefonu: 12 627-33-00, będzie pełniony każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

DSC06483Szanowni Państwo, w najbliższym, trudnym do oszacowania, czasie z powodu epidemii koronawirusa nie odbędzie się wiele zaplanowanych i oczekiwanych imprez i spotkań. Nie ominęło to również dorocznego Gminnego Przeglądu Pucheroków, który musiał zostać odwołany tego roku i w najbliższą Niedzielę Palmową 5 kwietnia się nie odbędzie.

Najbezpieczniejszą formą kultywowania tej pięknej tradycji będzie poświęcenie jej trochę czasu w zaciszu domowym. Będziemy Wam w tym i przyszłym tygodniu przybliżać pucherokową tradycję on line na stronie www.ckpir.zielonki.pl, na FB CKPiR oraz instagramie. Zapraszamy do zaglądania.

Trwa również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży: link, termin oddania prac zostaje przedłużony, poczekamy na nie do końca maja. Dbajcie o profilaktykę antywirusową, zostańcie w domu, zaglądajcie na nasze strony.

Marek Płachta

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach

powietrzePrzypominamy Państwu, że jeszcze do 10 kwietnia można zgłaszać uwagi do przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu Programu ochrony powietrza dla Małopolski. Ze względu na pandemię koronawirusa konsultacje odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Internetu i poczty tradycyjnej. Z treścią projektu Programu Ochrony Powietrza można zapoznać się pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/. Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 10 kwietnia br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje. Więcej: link.

ZTP MPKZarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuję, że od dnia 23.03.2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Ograniczenia linii aglomeracyjnych:

- sobotnie rozkłady w dzień powszedni dla linii:

201, 204, 211, 213, 214, 215, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 229, 233, 234, 237, 239, 240, 244, 247, 249, 254, 257, 259, 260, 264, 267, 269, 270, 274, 277, 280, 287, 297, 304, 773.

- sobotnie rozkłady w dzień powszedni z dodatkowymi kursami w godzinach wczesnoporannych:

203, 243, 253, 263, 273, 283, 301.

- zawieszenie linii 207, 217, 250, 314.

- pozostałe linie bez zmian,

- linie nocne bez zmian.

Pełna informacja tj. zawierająca również zmiany na liniach miejskich zostanie opublikowana dziś na stronie kmkrakow.pl (informacja poniżej)


Czytaj więcej: Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji aglomeracyjnej

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem zapadła decyzja o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Zielonki od 16 do 25 marca 2020 r. W najbliższych dniach prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Zielonki tylko telefonicznie i za pomocą maili: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez e-puap.

UWAGA!!!

W związku z czasowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Zielonki od strony parkingu umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści jednoznacznej informacji o treści: proszę o przesłanie potwierdzenia i podanie adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.
Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

GOPSDrodzy Mieszkańcy, jeżeli w Państwa sąsiedztwie są osoby, które nie zostały objęte kwarantanną domową, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia, nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów (żywność, leki) lub zadbać o sprawy życia codziennego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o kontakt pod wskazane poniżej numery telefonów:
12 627 33 00, 506 947 780, 519 139 804, 509 404 768.

CCC 3108 W2 MALEW związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem zamyka się na terenie gminy Zielonki wszystkie gminne place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska i tereny rekreacyjno-sportowe. Zakazuje się gromadzenia na tych terenach, przebywania i korzystania z urządzeń do odwołania.

apel doSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki,
przez najbliższe tygodnie, w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem,  zostaliśmy zobligowani do zachowania szczególnej troski o nasze zdrowie. Dlatego też proszę Państwa o to, by zachowywać się odpowiedzialnie i zminimalizować kontakty z innymi osobami do niezbędnej konieczności, proszę też o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Każdy z nas jest bowiem odpowiedzialny nie tylko za zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale też za zdrowie osób, z którymi będzie się kontaktować.  Proszę, by zalecenia o ograniczeniu kontaktów i zachowaniu wzmożonych zasad higieny potraktować bardzo poważnie.
Premier zadecydował o zamknięciu placówek oświatowych, przedszkoli i instytucji kultury, uczelni wyższych, wprowadzony został zakaz organizowania imprez masowych. Zgodnie z decyzją rządu, w związku z zagrożeniem epidemicznym, także na terenie naszej gminy, czasowo zamknięte zostały placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki); zawieszono zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz funcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej. Stąd bardzo proszę wszystkich rodziców o dopilnowanie, by dzieci i młodzież, które przez dwa tygodnie nie chodzą do placówek oświatowych i na zajęcia pozalekcyjne, pozostały w domach. To nie są „koronaferie” tylko czas kwarantanny, mającej zapobiec rozpowszechnianiu się wirusa. Czas ten jest i będzie miarą naszej społecznej odpowiedzialności. Dorosłych, którzy muszą wychodzić z domów, proszę, by unikali zatłoczonych miejsc publicznych i ograniczyli kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum.
Z tego też powodu zadecydowaliśmy o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Zielonki od 16 do 25 marca 2020 r. W najbliższych dniach prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Zielonki tylko telefonicznie i za pomocą maili na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystko z troski o zdrowie Państwa i pracowników urzędu, spowodowane ryzykiem potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusem w miejscu publicznym. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować bowiem,  że osoba przychodząca do urzędu jest zdrowa.
Równocześnie zapewniam, że jako samorząd dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować mieszkańcom bezpieczeństwo. Na bieżąco dostosowujemy się do wydawanych przez administrację rządową poleceń i jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi służbami.
Proszę też o zachowanie spokoju, nieuleganie panice, i jeszcze raz apeluję o bardzo poważnie potraktowanie zaleceń służb sanitarnych. To czas, by zadbać o własne zdrowie i osób w Państwa otoczeniu.

Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni, wyrozumiali i życzliwi.
Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

W związku z zawieszeniem w dniach od 16 do 25 marca 2020 zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zmianie uległy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz do niepublicznych przedszkoli wyłonionych w otwartym konkursie ofert, tj. „Zielone Nutki” w Trojanowicach, „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej, „Bajkolandia2” w Węgrzcach, „MaliWielcy” w Brzozówce, Uniwersytet Malucha Przedszkole Montessori w Zielonkach, „Złota Rybka” w Bibicach.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

TTZmiana organizacji ruchu Pękowice 1 docelowe Urząd Gminy informuje, ze od dnia 21 marca 2020 roku zmienia się organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Jurajska i ul. Ojcowska w miejscowości Pękowice. Powyższa modyfikacja polega na zmianie pierwszeństwa przejazdu pojazdów dotychczas obowiązywało łamane pierwszeństwo przejazdu zgodnie z przebiegiem ul. Jurajskiej zgodnie z załączonym rysunkiem ( ul. Ojcowska była drogą podporządkowaną).

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian pierwszeństwo pojazdów będzie przebiegało po ul. Jurajskiej i ul. Ojcowskiej w Pękowicach zgodnie z załączonym rysunkiem (ul. Jurajska od strony Zielonek będzie drogą podporządkowaną). 

Powyższa reorganizacja ruchu drogowego zostaje wprowadzona ze względu na planowaną zmianę trasy autobusu linii aglomeracyjnej nr 240, który będzie miał końcowy przystanek na pętli autobusowej na ul. Ojcowskiej w Pękowicach.

Zawieszenie zajęć grafikaInformujemy o zawieszeniu przez Rząd RP zajęć w szkołach, przedszkolach oraz w żłobkach i klubach dziecięcych od 12 marca do 25 marca 2020 r..

Dwa pierwsze dni (czwartek i piątek, 12 i 13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. wszystkie zajęcia zostają zawieszone, uczniowie nie przychodzą do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.

APEL MINISTRA ZDROWIA O ZACHOWANIE KWARANTANNY!

- Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkół, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji i widzimy, jak to się skończyło. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformują rodziców uczniów o wyżej wymienionym zawieszeniu zajęć.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej: tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach przedszkolach i żłobkach: tutaj

DSC0638010 marca 2020 roku wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę z wykonawcą zadania „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce” firmą Galicia Investments z Krakowa, którą reprezentował prezes Leszek Biały. Przy podpisaniu umowy na oczekiwaną przez mieszkańców Węgrzc i gminy Zielonki inwestycję obecni byli przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, radna gminy i sołtys Węgrzc Magdalena Listoś oraz wiceprezes Towarzystwa Sportowego Węgrzce Piotr Adamczuk. Hala i boisko z zapleczem kosztować będzie 2 456 310 zł brutto, a termin jej wykonania mija w czerwcu 2021 roku.   

Czytaj więcej: TS Węgrzce - umowa na projekt i budowę hali namiotowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem...

konkurs recytatorskiWczoraj odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Spośród 59 uczestników przesłuchań jury wyłoniło zwycięzców, którzy wezmą udział w konkursie powiatowym w Mogilanach. Wyniki: str1, str2, str3.
Laureaci I, II, III  miejsc zostali zakwalfikowani do etapu powiatowego, który jest finałem dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i osób dorosłych odbędzie się w Skawinie (zapewniamy transport).