1.png

Aktualności

CCC 3108 W2 MALEW związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem zamyka się na terenie gminy Zielonki wszystkie gminne place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska i tereny rekreacyjno-sportowe. Zakazuje się gromadzenia na tych terenach, przebywania i korzystania z urządzeń do odwołania.

apel doSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki,
przez najbliższe tygodnie, w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem,  zostaliśmy zobligowani do zachowania szczególnej troski o nasze zdrowie. Dlatego też proszę Państwa o to, by zachowywać się odpowiedzialnie i zminimalizować kontakty z innymi osobami do niezbędnej konieczności, proszę też o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Każdy z nas jest bowiem odpowiedzialny nie tylko za zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale też za zdrowie osób, z którymi będzie się kontaktować.  Proszę, by zalecenia o ograniczeniu kontaktów i zachowaniu wzmożonych zasad higieny potraktować bardzo poważnie.
Premier zadecydował o zamknięciu placówek oświatowych, przedszkoli i instytucji kultury, uczelni wyższych, wprowadzony został zakaz organizowania imprez masowych. Zgodnie z decyzją rządu, w związku z zagrożeniem epidemicznym, także na terenie naszej gminy, czasowo zamknięte zostały placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki); zawieszono zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz funcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej. Stąd bardzo proszę wszystkich rodziców o dopilnowanie, by dzieci i młodzież, które przez dwa tygodnie nie chodzą do placówek oświatowych i na zajęcia pozalekcyjne, pozostały w domach. To nie są „koronaferie” tylko czas kwarantanny, mającej zapobiec rozpowszechnianiu się wirusa. Czas ten jest i będzie miarą naszej społecznej odpowiedzialności. Dorosłych, którzy muszą wychodzić z domów, proszę, by unikali zatłoczonych miejsc publicznych i ograniczyli kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum.
Z tego też powodu zadecydowaliśmy o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Zielonki od 16 do 25 marca 2020 r. W najbliższych dniach prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Zielonki tylko telefonicznie i za pomocą maili na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystko z troski o zdrowie Państwa i pracowników urzędu, spowodowane ryzykiem potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusem w miejscu publicznym. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować bowiem,  że osoba przychodząca do urzędu jest zdrowa.
Równocześnie zapewniam, że jako samorząd dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować mieszkańcom bezpieczeństwo. Na bieżąco dostosowujemy się do wydawanych przez administrację rządową poleceń i jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi służbami.
Proszę też o zachowanie spokoju, nieuleganie panice, i jeszcze raz apeluję o bardzo poważnie potraktowanie zaleceń służb sanitarnych. To czas, by zadbać o własne zdrowie i osób w Państwa otoczeniu.

Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni, wyrozumiali i życzliwi.
Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

W związku z zawieszeniem w dniach od 16 do 25 marca 2020 zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zmianie uległy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz do niepublicznych przedszkoli wyłonionych w otwartym konkursie ofert, tj. „Zielone Nutki” w Trojanowicach, „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej, „Bajkolandia2” w Węgrzcach, „MaliWielcy” w Brzozówce, Uniwersytet Malucha Przedszkole Montessori w Zielonkach, „Złota Rybka” w Bibicach.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

TTZmiana organizacji ruchu Pękowice 1 docelowe Urząd Gminy informuje, ze od dnia 21 marca 2020 roku zmienia się organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Jurajska i ul. Ojcowska w miejscowości Pękowice. Powyższa modyfikacja polega na zmianie pierwszeństwa przejazdu pojazdów dotychczas obowiązywało łamane pierwszeństwo przejazdu zgodnie z przebiegiem ul. Jurajskiej zgodnie z załączonym rysunkiem ( ul. Ojcowska była drogą podporządkowaną).

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian pierwszeństwo pojazdów będzie przebiegało po ul. Jurajskiej i ul. Ojcowskiej w Pękowicach zgodnie z załączonym rysunkiem (ul. Jurajska od strony Zielonek będzie drogą podporządkowaną). 

Powyższa reorganizacja ruchu drogowego zostaje wprowadzona ze względu na planowaną zmianę trasy autobusu linii aglomeracyjnej nr 240, który będzie miał końcowy przystanek na pętli autobusowej na ul. Ojcowskiej w Pękowicach.

Zawieszenie zajęć grafikaInformujemy o zawieszeniu przez Rząd RP zajęć w szkołach, przedszkolach oraz w żłobkach i klubach dziecięcych od 12 marca do 25 marca 2020 r..

Dwa pierwsze dni (czwartek i piątek, 12 i 13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. wszystkie zajęcia zostają zawieszone, uczniowie nie przychodzą do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.

APEL MINISTRA ZDROWIA O ZACHOWANIE KWARANTANNY!

- Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkół, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji i widzimy, jak to się skończyło. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformują rodziców uczniów o wyżej wymienionym zawieszeniu zajęć.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej: tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach przedszkolach i żłobkach: tutaj

DSC0638010 marca 2020 roku wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę z wykonawcą zadania „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce” firmą Galicia Investments z Krakowa, którą reprezentował prezes Leszek Biały. Przy podpisaniu umowy na oczekiwaną przez mieszkańców Węgrzc i gminy Zielonki inwestycję obecni byli przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, radna gminy i sołtys Węgrzc Magdalena Listoś oraz wiceprezes Towarzystwa Sportowego Węgrzce Piotr Adamczuk. Hala i boisko z zapleczem kosztować będzie 2 456 310 zł brutto, a termin jej wykonania mija w czerwcu 2021 roku.   

Czytaj więcej: TS Węgrzce - umowa na projekt i budowę hali namiotowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem...

konkurs recytatorskiWczoraj odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Spośród 59 uczestników przesłuchań jury wyłoniło zwycięzców, którzy wezmą udział w konkursie powiatowym w Mogilanach. Wyniki: str1, str2, str3.
Laureaci I, II, III  miejsc zostali zakwalfikowani do etapu powiatowego, który jest finałem dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i osób dorosłych odbędzie się w Skawinie (zapewniamy transport).

Korzkiew mapka na stronęReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Korzkiew została przekazana do eksploatacji. Wszystkich zainteresowanych podłączeniem własnej nieruchomości do istniejącej sieci prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Uslug Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. z siedzibą Węgrzce ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (Tel.  12 285-02-61) w celu uzgodnienia projektu przyłącza tj. odcinka sieci od granicy działki do instalacji wewnętrznej w budynku.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew zrealizowane zostało w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki -  IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

10 lutego 2020 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL) jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć. Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.
Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach - planowane linie kolejowe po terenie gminy Zielonki: mapy przebiegu linii kolejowych odcinków nr 111 i 113

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o planowanych naborach wniosków na projekty grantowe – tematyka: Edukacja i Ekologia  (zadania z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych) oraz Grant Publikacje i Lokalne Dziedzictwo kulturowe. Planowane nabory odbywać się będą prawdopodobnie w terminie 15.04.2020-30.04.2020. Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) oraz do osób fizycznych (nie wykonujących ani nie planujących wykonywania działalności gospodarczej).
Szczegółowe informacje na temat naborów, procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl oraz w biurze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP - ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, nr tel.: 664 067 821, 12.346 43 12. Zachęcamy także serdecznie do umawiania się (telefonicznie) na doradztwo i konsultacje indywidualne. Zapraszamy do kontaktu!

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

loga LGD

okładka WLJuż wkrótce trafi do Państwa skrzynek kolejny, pierwszy w roku 2020, numer „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”, do tego czasu można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. W tym wydaniu podsumowujemy rok 2019 pod kątem wykonanych w gminie inwestycji gminnych, jak również objaśniamy szczegóły budżetu gminy Zielonki na rok 2020. Nie zabraknie podsumowania działań antysmogowych, jak i informacji o ponadgminnych inwestycjach drogowych jak Północna Obwodnica Krakowa czy Trasa Wolbromska. Przeczytacie też Państwo o wydarzeniach, jakie miały miejsce w gminie Zielonki od ostatniego wydania „Wiadomości”. Zapraszamy do lektury.

wielkogabaryty 2Przypominamy, że po sezonie zimowym już od 7 marca w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 wznawiają działalność punkty PSZOK.  Aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie. Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym). Punkty prowadzone są przez Gminę Zielonki. Informacje: Referat Niskiej Emisji i Odpadów, telefon: 12 2850850 w. 313.

Od 9 marca rozpoczyna się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Zielonki. Szczegółowy harmonogram w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Punkty PSZOK otwarte od 7 marca, odbiór odpadów wielkogabarytowych od 9 do 28 marca

Ekodoradca

W dniu 4.03.2020 r. w godzinach 9:00-15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zielonki odbędzie się dyżur Ekodoradcy dla biznesu, adresowany dla przedsiębiorców w szczególności z sektora MŚP.
Podczas indywidualnych spotkań, zainteresowani przedsiębiorcy, otrzymają informacje na temat najważniejszych kwestii środowiskowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczególności:
• w zakresie wymogów prawnych w obszarze ochrony środowiska m.in. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
• możliwości wdrażania w podmiotach gospodarczych nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska,
• źródeł finansowania zarówno inwestycji z zakresu ekoinnowacji, jak i energii odnawialnej, czy też efektywności energetycznej,
• założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).
Ekodoradcy dla biznesu funkcjonują w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i stanowi część ważnego przedsięwzięcia realizowanego w naszym województwie pn. EkoMałopolska.
Działalność Ekodoradców dla biznesu jest nieodpłatna.

Ekodoradcy dla biznesu
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 376 91 58
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.