Aktualności

kontrolujemy paleniskaTrzeci sezon grzewczy gmina Zielonki prowadzi kontrole palenisk w domach mieszkańców. W listopadzie i grudniu 2018 r. pracownicy Urzędu Gminy Zielonki przeprowadzali kontrole palenisk regularnie, zarówno w godzinach pracy urzędu, jak i popołudniowo-wieczornych - wykonano 51 kontroli, niektóre wraz z Policją. W związku z tym, iż wskazania czujnika przy ul. Długopolskiej w Zielonkach (sklep Groszek) są najgorsze w gminie i odbiegają od wskazań pozostałych 41 czujników jakości powietrza zlokalizowanych na terenie 19 miejscowości gminy Zielonki blisko 40% kontroli dotyczyło tego rejonu. W przypadkach stwierdzonego podejrzenia spalania niedozwolonych substancji, odpadów, pobrane zostały próbki do badania – takich przypadków było 4. Próbki zostały przekazane do badania w certyfikowanym laboratorium. Jeśli badania potwierdzą podejrzenia, gmina Zielonki skieruje do policji wniosek o ukaranie. 

W ponad 90% przeprowadzonych w listopadzie-grudniu 2018 r. kontroli stwierdzono palenie dopuszczonym do obrotu węglem w bezklasowych piecach (sprawdzano dowody zakupu). Powoduje to kopcenie z komina i odpowiada za powstawanie smogu. Jednak mieszkańca ogrzewającego w ten sposób swój dom nie można za to ukarać – bowiem zgodnie z uchwałą antysmogową na terenie Małopolski można palić węglem w piecach nie posiadających żadnej klasy do końca 2022 roku (link). Od 1 lipca 2017 nie można palić natomiast mułów i flotów węglowych – czego nie stwierdzono. Stąd właściciele kontrolowanych domów zostali pouczeni oraz byli zachęcani do wymiany pieca z dofinansowaniem – zostały im przekazane przez urzędników szczegółowe informacje i materiały informacyjne.

Dla porównania - w ubiegłym sezonie grzewczym (2017/2018) na terenie gminy Zielonki wykonano łącznie 96 kontroli palenisk, pobrano 7 próbek do badania, w efekcie czego ukarano 4 osoby. W sezonie grzewczym 2018/2019 zaplanowano przeprowadzenie minimum 197 kontroli. Szacunki wskazują, że na ok. 7,2 tys. domów na terenie gminy ok. 1 tys. ma piece węglowe. W 2018 r. Gmina Zielonki w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji przeprowadziła inwentaryzację pieców i innych źródeł ciepła w domach mieszkańców, co pozwoli wkrótce poznać dokładną liczbę nieekologicznych palenisk.

W celu poprawy jakości powietrza gmina dofinansowuje mieszkańcom wymianę pieców (link), ma na ten cel zabezpieczone ponad 6 mln zł. Do końca 2018 roku mieszkańcy gminy Zielonki wymienili 193 piece z dofinansowaniem, podpisali 262 umowy na wymianę pieca. Od 2019 roku gmina Zielonki będzie dofinansowywać też budowę instalacji OZE w domach mieszkańców, w projekcie bierze udział 189 gospodarstw domowych z gminy Zielonki (link). W celu monitoringu jakości powietrza i informowania mieszkańców o jego stanie na terenie gminy Zielonki w 2016 roku zainstalowano 42 czujniki jakości powietrza, których zakup sfinansowała gmina Zielonki (30 sztuk – 30 tys. zł) oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki (12 sztuk). Stan powietrza można obserwować on-line: link.

DSC06076Święto patrona Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach obchodzi corocznie w styczniu, 15. dnia tego miesiąca przypada bowiem rocznica urodzin młodopolskiego artysty,  w tym roku 150. Tegoroczne uroczystości szkolne miały miejsce 11 stycznia, w ostatnim dniu nauki szkolnej przed feriami. Odbyło się ślubowanie klas pierwszych i przedstawienie przygotowane przez starszych uczniów.

Czytaj więcej: 150. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego – święto patrona szkoły w Bibicach

stypendiaa4 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowych z gminy Zielonki. 24 sportowców otrzymało je z rąk wójta gminy Zielonki Bogusława Króla oraz przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanko. Najmłodszym zawodnikiem jest 7-letnia cheerleaderka Gabriela Maślej, a najstarszym utytułowany tenisista 81-letni Władysław Kućmierczyk. Wśród uprawianych dyscyplin sportowych znalazły się: kolarstwo, cheerleading, rzut dyskiem, szachy, siatkówka, tenis ziemny, trial motocyklowy, lekkoatletyka oraz warcaby. Gmina Zielonki wspiera sportowców już od siedmiu lat. Łączna kwota przyznanych na 2019 rok nagród i stypendiów to 72 687,50 zł. Stypendium comiesięcznie wypłacane wynosi od 262,50 zł do 600 zł , a jednorazowa nagroda wynosi od 1875 do 3000 zł.

Czytaj więcej: Nagrody i stypendia sportowe Gminy Zielonki przyznane

mapki na apkiW 2018 roku wydaliśmy zaktualizowaną mapę gminy Zielonki, teraz jest ona dostępna również w wersji elektronicznej, którą można wykorzystać w aplikacjach nawigacyjnych na urządzeniach mobilnych. Przygotowało ją dla gminy Zielonki wydawnictwo Compass. Elektroniczna mapa gminy Zielonki dostępna jest w następujących aplikacjach: link. Szczególnie polecamy pobranie mapy w aplikacji SeeMap (numer seryjny do mapy do rejestracji to: zielonki), mapa w aplikacji zawiera opis najważniejszych atrakcji turystycznych gminy Zielonki. Jeśli będą Państwo mieli okazję wypróbować poruszanie się z mapą gminy z użyciem wersji elektronicznej prosimy podzielić się z nami uwagami na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj więcej: Badania ankietowe oraz statystyczne badania rolniczne realizowane przez Urząd Statystyczny w...

plakat koncert noworoiczny bgs 19Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów oraz proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach ks. Tadeusz Kozak zapraszają 13 stycznia na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w zieloneckim kościele parafialnym po mszy świętej o godz. 12.00, czyli ok. godz. 12.50. Wystąpią Monika Rasiewicz i Bogumiła Gizbert-Studnicka. W programie utwory muzyczne na fortepian, poezja i proza. Więcej szczegółów na plakacie.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi - pobierz plik 

DSC0568029 grudnia 2018 r. w Koncercie Świątecznym nastrój świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku znakomicie połączyli Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek, grupa śpiewacza Bel Canto z Zielonek, chór Psallite Deo z Bibic oraz soliści zespołu  Fermata. Artyści z gminy Zielonki wykonali kolędy i najlepsze standardy muzyki rozrywkowej. Koncert zorganizowany przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji odbył się w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.

Czytaj więcej: Muzyka między świętami – Koncert Świąteczny w Zielonkach

DSC0542917 grudnia 2018 r. Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja zorganizowała konferencję na podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej skierowanej do szkół podstawowych w całej Polsce pt.: „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”, współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Zielonki jest partnerem tej inicjatywy, którą realizuje Fundacja Archezja. Do dnia konferencji w kampanii wzięło udział 65 tys. dzieci, 3,5 tys. nauczycieli i 6,2 tys. rodziców. Gościem konferencji, która miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, była Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Czytaj więcej: W poszukiwaniu autorytetu – kampania na finiszu

DSC0555918 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wraz z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Środowiskowym Domem Samopomocy z Woli Zachariaszowskiej oraz gminną Biblioteką Publiczną jak co roku zaprosił osoby starsze i samotne z terenu gminy Zielonki na wspólne kolędowanie do Centrum Integracji Społecznej. Pracownicy ośrodka i ŚDS podawali do stołu wigilijne smakołyki, wszyscy podzielili się opłatkiem. Nastrojowo było dzięki kolędom i pastorałkom, a z humorem dzięki występowi kabaretowemu.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami gminy Zielonki

IMG 20181205 12152514 grudnia inwestor, gmina Zielonki, odebrał prace na ul Topolowej w Brzozówce. Inwestycja była realizowana pod nadzorem Referatu Inwestycji Sieciowej polegała na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z elementami odwodnienia oraz siecią kanalizacyjną w tej ulicy.Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. podpisano 25 lipca. Całkowity koszt wyniósł 348 500 zł. Budowa chodnika i elementów odwodnienia realizowana jest w porozumieniu z Powiatem Krakowskim, kwota dofinansowania od powiatu wynosi ok. 111 tys. zł.
Łącznie wybudowano 163 m sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano przedłużenie chodnika w ul. Topolowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Owczarach do drogi wojewódzkiej (łącznie 430 m²) i wzdłuż niego zmodernizowano istniejące odwodnienie.
Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki

wodociag pekowicezmnReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż roboty budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Pękowice w ciągu ulicy Galicyjskiej zostały ukończone. 17 grudnia 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania, po czym wybudowaną sieć wodociągową (1106 m) przekazano w użytkowanie gminnej spółce wodno-kanalizacyjnej. Inwestor uzyskał wszelkie formalne dokumenty, w tym zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego umożliwiające przejęcie sieci do eksploatacji.  Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem własnej nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej powinni zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach z siedzibą Węgrzce, ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (tel. 12 285 02 61) celem uzgodnienia technicznych warunków podłączenia.

DSC05310Już niedługo wielu z nas w swoich domach podzieli się opłatkiem - w wigilię Bożego Narodzenia. W świątecznym czasie jest to też zwyczaj we wspólnotach, które tworzą mieszkańcy. I tak Koło Seniora z Węgrzc spotkało się na dorocznym opłatku 15 grudnia. Seniorzy kolędowali wraz z gośćmi i planowali kolejne związane z Bożym Narodzeniem wydarzenia w Węgrzcach.

Czytaj więcej: W świątecznym nastroju w Kole Seniora w Węgrzcach

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż trwają roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębynice. Bieżące fronty robót realizowane są w ciągu ulicy Świętego Floriana i ulicy Orzechowej. Z uwagi na trudne warunki pogodowe i specyfikę terenu (brak możliwości zapewnienia alternatywnego dojazdu do posesji przy zamkniętej drodze) należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku wykonywanych prac.

Zadanie związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębynice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.