3.png

Aktualności

Szanowni Państwo!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przekazywania spisu wyborców Poczcie Polskiej informujemy, że w dniu 24.04.2020 roku Poczta Polska SA wystąpiła do Gminy Zielonki z wnioskiem o przekazanie danych osobowych mieszkańców gminy ze spisu wyborców, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Gmina Zielonki nie przekazała tych danych. W dniu 24.04.2020 zostało skierowane zapytanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w dniu 27.04.2020 żądanie o dokumenty uzupełniające do Zarządu Poczty Polskiej, na które to pisma do dnia 29.04.2020 nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

zielonki3Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki! 
W marcu tego roku przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030. Będzie to dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat. 
Strategia Rozwoju Gminy jest ważnym dokumentem i dotyczy ona nas wszystkich, dlatego też zapraszamy do podzielenia się opinią na temat potrzeb i problemów, jakie dotykają gminę Zielonki. Ankieta pozwoli ocenić zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich 10 latach, a także wyznaczyć priorytetowe kierunki działania na kolejne lata.  Wiedza o tym co myślą Państwo na temat naszej gminy, priorytetów działania i oczekiwań na przyszłość a także lokalnych problemów, jest dla nas bardzo ważna. Państwa sugestie będą cenną wskazówką przy tworzeniu zapisów nowej Strategii Rozwoju Gminy Zielonki. 
Zdajemy sobie sprawę, że panująca obecnie sytuacja w kraju jest wyjątkowa, uniemożliwia nam swobodne poruszanie się i ogranicza życie codzienne. Nie wiemy jak długo sytuacja ta potrwa. Dlatego też, pomimo trudnego czasu, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pracach nad dokumentem Strategii. 
Ze względu na pandemię koronawirusa formularz ankiety dostępny będzie jedynie w formie elektronicznej. Zależy nam jednak, aby wszyscy mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb gminy, dlatego też zachęcamy do pomocy w wypełnieniu ankiety przez osoby posiadające ograniczony dostęp do komputera. 
Jeżeli mieszkają Państwo ze starszą osobą, która ma problemy z wypełnieniem ankiety elektronicznie, prosimy, by Państwo wsparli te osoby, wypełniając tę ankietę wspólnie z nimi. Zależy nam na głosie każdego mieszkańca! 
Ankieta będzie aktywna do 24 kwietnia 2020, jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 - 20 minut. Termin wypełniania ankiet został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.
Ankieta była aktywna do 30 kwietnia 2020 roku.
Dziękujemy   
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                                                                   Wójt Gminy Zielonki
Mirosław Golanko                                                                                        Bogusław Król

foto flaga 1024x576

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jej ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.
Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. Jak mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”: „Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Ważne, żebyśmy pokazali w tych trudnych czasach, że potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm i odrobinę optymizmu zgodnie z hasłem »Wszystko będzie dobrze«.”

Czytaj więcej: Niepodległa #mojaflaga - Wywieś flagę!

JestemEKO Lapie deszcz23 kwietnia 2020 r.  zostaje uruchomiony Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Pilotażowy Program ekologiczny „Jestem eko! Łapię deszcz”. Celem programu jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Zielonki: przeciwdziałanie skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców gminy Zielonki naziemnych zbiorników na wodę opadową użyczonych przez gminę Zielonki. Dzięki tym działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w miejscu jej powstania, a następnie jej gospodarcze wykorzystanie. Mieszkańcy gminy będą mogli wykorzystywać wodę opadową na swojej posesji do podlewania ogrodu, trawnika,  tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód poprzez ograniczanie wykorzystywania w tym celu wody z gminnego wodociągu - co jest tym bardziej cenne w sytuacji zagrożenia suszą.

W ramach programu "Jestem eko! Łapię deszcz" gmina Zielonki zakupi naziemne zbiorniki na wodę opadową, a następnie użyczy mieszkańcom w celu ich zamontowania do systemu rynnowego budynku. Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe może złożyć każdy mieszkaniec gminy Zielonki, który spełni warunki określone w Programie. Na każdą miejscowość z terenu gminy Zielonki zostanie przyznawana liczba zbiorników proporcjonalna do liczby mieszkańców miejscowości. Zbiornik musi być używany minimum przez 36 miesięcy, a każdy mieszkaniec, który otrzyma zbiornik będzie zobowązany do przedstawienia sprawozdania.

Na Pilotażowy Program "Jestem eko! Łapię deszcz" przeznaczone zostało 100 tys. zł. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków. Szczegóły programu i link do wniosku

Czytaj więcej: Jestem eko! Łapię deszcz! – pilotażowy program mikroretencji w gminie Zielonki uruchomiony

pszok 2W sobotę 25 kwietnia Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów w gminie Zielonki w Węgrzcach i Zielonkach zostaną ponownie otwarte, po ponad miesięcznym zamknięciu z powodu epidemii koronawirusa. Przypominamy, że punkty, czynne w sobotę od 10.00 do 18.00, są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Prosimy mieszkańców o zachowanie wszelkich środków ostrożności, pamiętanie m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym dniu wielu  mieszkańców może przyjechać oddać odpady, w związku z tym podajemy kilka istotnych informacji w celu usprawnienia obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Państwu, jak i osobom pracującym w PSZOK-ach:
1. prosimy o przywożenie odpadów w workach;

2. prosimy o ustawianie oczekujących samochodów do prawej krawędzi drogi, tak aby umożliwić wyjazd tym, którzy już zostali obsłużeni (dotyczy szczególnie punktu PSZOK w Zielonkach/Trojanowicach);

3. mieszkańcy będą wpuszczani pojedynczo, w celu zachowania środków ostrożności w związku z epidemią;

4. w punkcie należy samodzielnie załadować worki do wskazanego kontenera.

Przypominamy, że odpady są odbierane na podstawie Karty Mieszkańca do punktu PSZOK.

Informujemy też, iż podjęliśmy kroki w celu otwarcia punktów PSZOK dodatkowo w jeden dzień w tygodniu. Na działanie punktu ma jednak wpływ wiele czynników, między innymi dostępność pracowników, jak i zdolność logistyczna firm wywożących odpady do opróżniania kontenerów na bieżąco.

AKTUALIZACJA: Ze względu na możliwości logistyczne firm wywożących odpady do opróżniania kontenerów na bieżąco nie udało się uruchomić dodatkowego dnia otwarcia PSZOK.

Będziemy informować Państwa na bieżąco, równocześnie prosimy o wyrozumiałość i wzajemną życzliwość w tej nadzwyczajnej sytuacji.

94138005 1143466516007586 101390545632362496 n
 
 
Niedawno pisaliśmy o działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w czasie epidemii koronawirusa (link). Jakie inne działania podjęła gmina Zielonki odkąd ponad miesiąc temu ogłoszono w kraju stan epidemii? Jak gmina wspiera inicjatywy organizacji społecznych i innych instytucji w walce z koronawirusem? Z budżetu gminy na te działania i zakup potrzebnego w walce z koronawirusem sprzętu wydatkowano już ponad 60 tys. zł. Bardzo wiele wspaniałych działań pomocowych podejmują też mieszkańcy i organizacje z terenu naszej gminy. Oto najważniejsze z nich.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki w czasie epidemii – działamy!

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz  art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z  późn. zm.) zwołuję na dzień 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 XVII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XVII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki Kadencji 2018-2023, 23 kwietnia

FDS 2020Wśród zadań, które otrzymały dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok, znalazł się też ciąg dwóch dróg powiatowych z terenu naszej gminy, biegnący przez Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice i Batowice. Łączna wartość zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2156k w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice to 12 797 234,91 zł, z czego dofinansowanie z FDS wyniesie 10 237 787 zł; łączna wartość zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K w miejscowości Batowice to 4 693 520,63 zł, w tym dofinansowanie z FDS to 2 863 047 zł. Gmina Zielonki też będzie miała wkład finansowy w te inwestycje. Lista zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok została zatwierdzona 15 kwietnia 2020 r.
Dziękujemy i gratulujemy Staroście Powiat Krakowski Wojciechowi Pałce i Zarządowi Dróg Powiatu Krakowskiego z dyr. Łukaszem Wróblewskim za przygotowanie wniosków, które zdobyły dofinansowanie; dziękujemy też Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za przyznanie dofinansowania.

LOGO Profil zaufanyW związku ze stanem epidemii spowodowanej koronawirusem do odwołania wyłączono bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Gminy Zielonki. Obecnie sprawy w Urzędzie można załatwić:  telefonicznie, poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap: /UG_Zielonki/skrytka oraz pozostawiając pisma w skrzynce podawczej zainstalowanej przed wejściem do Urzędu. Potwierdzenie Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym w obecnej sytuacji jest niemożliwe, ponieważ wiąże się ono z osobistą wizytą w Urzędzie. W związku z powyższym zachęcamy osoby, które muszą w najbliższym czasie założyć Profil Zaufany do korzystania z bankowości elektronicznej i samodzielnego wyrobienia sobie Profilu Zaufanego. Poniżej przedstawiamy instrukcję zakładania Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (konta w banku).

Czytaj więcej: Jak samodzielnie założyć Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej - instrukcja

roboty drogowezmni

21 kwietnia wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzemionki w miejscowości Brzozówka zamierza przystąpić do kontynuowania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielona Droga do miejsca, w którym zabudowana została ostatnia studnia kanalizacyjna. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym w godzinach od 7.00-15.00 oraz czasowym zamknięciem drogi w dniu asfaltowania. Prace potrwają do dnia 24.04.2020 r.


Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Maseczki od16.04 MZPrzypominamy, iż od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa, każda osoba będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscu publicznym. Powinna to być maseczka, ale może też być to szalik czy chustka, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich osób, które znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Link

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Zielonki obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1. 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Zielonki do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 7,
- Nr 2, w liczbie 10,
- Nr 3, w liczbie 8,
- Nr 4, w liczbie 8,
- Nr 5, w liczbie 6,
- Nr 6, w liczbie 6,
- Nr 7, w liczbie 7,
- Nr 8, w liczbie 8,
- Nr 9, w liczbie 6,
- Nr 10, w liczbie 10,
- Nr 11, w liczbie 7,
- Nr 12, w liczbie 8,
- Nr 13, w liczbie 4,
- Nr 14, w liczbie 4.

Czytaj więcej: Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych...

bo malopolska

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 września do 15 października 2020 roku. Głosowanie zaplanowano na wiosnę 2021 roku.
Pierwotnie nabór zadań do tegorocznej edycji BO Małopolska miał się rozpocząć 1 kwietnia. Dbając jednak o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przesunięciu tego etapu na jesień.

Czytaj więcej: Składanie zadań przeniesione na jesień!