4.png

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.
Szczegółowe informacje znajdują się na BIP – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach