1.png

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poszukuje osoby na stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach.
Wszystkie niezbędne informacje w sprawie ogłoszenia zostały umieszczone na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.
Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 15.45.