2.png

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od wykonawcy Północnej  Obwodnicy Krakowa informujemy Państwa,  iż  od 23 grudnia 2020 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu w następujących lokalizacjach:
Droga powiatowa - ul. Karola Wojtyły w Batowicach
Droga gminna - ul. Długa w Dziekanowicach
Droga gminna - ul. Parkowa w Bibicach
Szczegóły dotyczące zmiany organizacji ruchu w poszczególnych lokalizacjach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.