DSC0638010 marca 2020 roku wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę z wykonawcą zadania „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce” firmą Galicia Investments z Krakowa, którą reprezentował prezes Leszek Biały. Przy podpisaniu umowy na oczekiwaną przez mieszkańców Węgrzc i gminy Zielonki inwestycję obecni byli przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, radna gminy i sołtys Węgrzc Magdalena Listoś oraz wiceprezes Towarzystwa Sportowego Węgrzce Piotr Adamczuk. Hala i boisko z zapleczem kosztować będzie 2 456 310 zł brutto, a termin jej wykonania mija w czerwcu 2021 roku.   

Wykonawca ma 15 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie hali namiotowej i zaplecza dla TS Węgrzce. Budynek hali o wymiarach 54 m długości, 22 m szerokości i 11 m wysokości ma mieścić boisko umożliwiające grę w futsal oraz zaplecze sanitarno-szatniowe w systemie lekkiej zabudowy.

DSC06384
DSC06366
DSC06370
DSC06367