Wójt Gminy Zielonki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Galicyjskiej 13 w Zielonkach zlokalizowanego na dz. nr 927/84" WEJDŹ.