3.png

mapa Zielonki

Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 2 marca 2020 r. (poniedziałek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ulicy Na Łąki (na odcinku 20 m od skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście). Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi od dnia 2 marca 2020 r. na okres dwóch tygodni.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-855-534
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.