7 kwietnia 2019 roku odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach gminy Zielonki.

Poniżej przedstawiamy protokoły głosowania na sołtysów i członków rad sołeckich sporządzone przez poszczególne sołeckie komisje wyborcze i wywieszone na lokalach wyborczych.

 - Sołectwo Batowice – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Bibice – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Bosutów-Boleń – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Brzozówka – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Dziekanowice – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Garlica Duchowna – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Garlica Murowana – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Garliczka – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Grębynice – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Januszowice – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Korzkiew – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Osiedle Łokietka – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Owczary – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Pękowice – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Przybysławice – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Wola Zachariaszowska – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf),

- Sołectwo Zielonki – protokół głosowania na sołtysa (*.pdf), protokół głosowania na członków Rady Sołeckiej (*.pdf).