Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Zielonki zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  1000, 1349  i  1432), na dzień 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki I SESJI RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023
Porządek obrad:

    1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach.
    4. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o uzyskaniu mandatu.
    5. Wręczenie nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o uzyskaniu mandatu.
    6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
    7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
    8. Wybór przewodniczącego rady.
    9. Wybór wiceprzewodniczących rady.
    10. Wolne głosy i komunikaty.
    11. Zamknięcie sesji.

                                                                  Wójt Gminy Zielonki
                                                                    (-) Bogusław Król