roboty drogowezmniOd 15 października 2018 r. (poniedziałek) wykonawca przystępuje do realizacji kolejnych robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzozówka.  Prace będą realizowane w pasie drogi wojewódzkiej na wysokości dróg gminnych ul. Zielona Droga i ul. Słoneczna.  Należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka realizowana jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.