Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 11:00 XLIII  SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2014-2018.

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki (-) Ryszard Krawczyk 
Proponowany porządek obrad w rozwinięciu:

I część oficjalna
    1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy Zielonki.
    2. Ustalenie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu XLII sesji.
    4. Sprawozdania z prac komisji.
    5. Podjęcie uchwał w sprawie:
        1) przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.;
        2) zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki;
        3) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
        4) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zielonki.
    6. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
    7. Interpelacje i zapytania radnych.
    8. Wolne wnioski i komunikaty.

II część uroczysta
Podsumowanie działalności  Gminy Zielonki w kadencji 2014-2018
    9. Zamknięcie sesji.   

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki)