roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, iż od 22 sierpnia 2018 r. (środa) wykonawca przystępuje do realizacji robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ciągu drogi wojewódzkiej 794.  Prace rozpoczną się od rejonu skrzyżowania ul. Krakowskie Przedmieście z ulicą Rzyczyska i będą sukcesywnie wykonywane w pasie drogi wojewódzkiej aż do skrzyżowania z ulicami Trojanowicką i Garlicką.  Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Zadanie związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.