skrzynkiW ślad za wnioskami mieszkańców w sprawie likwidacji zbiorczych, przydrożnych skrzynek pocztowych i zastąpienia ich skrzynkami indywidualnymi informujemy – za Pocztą Polską – że jest to możliwe po wyposażeniu posesji w indywidualne skrzynki pocztowe przez samych mieszkańców. Niezbędne jest też pisemne poinformowanie o tym właściwej placówki pocztowej. (Pismo z Poczty Polskiej: str1, str2.)
Wyposażenie posesji w indywidualną skrzynkę pocztową, zlokalizowaną bezpośrednio przy posesji będzie wygodniejszą dla mieszkańców formą odbioru korespondencji, będzie miało też wpływ na jakość usług Poczty Polskiej, a zarazem poprawi estetykę otoczenia. Stąd zachęcamy Państwa do zainstalowania indywidualnych skrzynek pocztowych przed 17 września 2018 r. i zgłoszenia tego faktu pisemnie w obsługującym Państwa rejon Urzędzie Pocztowym. Szczegóły w piśmie: cz1, cz2.