wiaduktOd 12.06.2018 r. planowane jest zamknięcie ulicy Fortecznej w Węgrzcach na odcinku pod wiaduktem, w związku z przebudową położonego w ciągu drogi krajowej E7 bezpośrednio nad ul. Forteczną wiaduktu. 
Inwestycja pn. „Zaprojektowanie i budowa wiaduktu w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 657+208” prowadzona jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, a wykonawcą jest firma Budownictwo Mosty i Drogi BMD Sp. z o.o. Stary wiadukt w ciągu DK7 zostanie rozebrany, na czas robót ruch kołowy będzie się odbywał specjalnie powstałym wiaduktem objazdowym, natomiast ruch pieszych w miejscu przebudowywanego obiektu  po stronie zachodniej DK7 odbywać się będzie bez zmian chodnikiem, a po stronie wschodniej  piesi zostaną przekierowani na tymczasową  kładkę dla pieszych. Według informacji od wykonawcy prace mają trwać ok. 4,5 miesiąca.