Uwaga powódź: Zielonki ulica Bankowa, Krakowskie Przedmieście rejon rzeki Naramki i Białuchy.

Worki na piasek można pobrać w Urzędzie Gminy Zielonki i przy byłym Komisariacie Policji w Zielonkach.

 Piasek dostępny jest do pobrania przy byłym Komisariacie Policji w Zielonkach przy wieździe na skład budowlany LUSKAR oraz w Zielonkach na ulicy Rzyczyska przy przepompowni.