Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys sołectwa Trojanowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice w dniu 27 maja 2018 roku (Niedziela) o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Trojanowicach, Trojanowice ul. Krakowska 120.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawy bieżące sołectwa (nowe Studium Zagospodarowania Gminy Zielonki, zbiornik przeciwpowodziowy przy DW 794, dalsza budowa chodnika  - ul. Krakowska, remont stawu, skrzynki na listy Poczty Polskiej, stan techniczny Budynku Wiejskiego)
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie.
Rozpocznie się ono o godzinie 16.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać ma stronie intermetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka  Nasza Gmina - Sołectwa- Protokoły z zebrań wiejskich.

 

Sołtys Sołectwa Trojanowice
(-) Krzysztof Gaweł