Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie nt. zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego plik, wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego pobierz plik, informacja nt. liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach pobierz plik.